Kuća slavnih - Svijet 112

Osvajač

U vlasništvu 1000 sela prvi
The Sleepless Elite
15.08.2020 u 04:18 sati

U vlasništvu 500 sela prvi
Redo
25.06.2020 u 20:17 sati

U vlasništvu 250 sela prvi
Crazy mainmix
01.04.2020 u 07:51 sati

U vlasništvu 100 sela prvi
Redo
03.03.2020 u 08:13 sati

U vlasništvu 2 sela prvi
Your Side -TH-
23.01.2020 u 06:50 sati

Kralj bodova

Kao prvi dostignuto 10.000.000 bodova
The Sleepless Elite
16.08.2020 u 00:50 sati

Kao prvi dostignuto 5.000.000 bodova
The Sleepless Elite
30.06.2020 u 20:33 sati

Kao prvi dostignuto 1.000.000 bodova
Crazy mainmix
08.03.2020 u 15:50 sati

Kao prvi dostignuto 10.000 bodova
BremoKov
27.01.2020 u 16:00 sati

Vlasnik polja

Kao prvi porazili 100.000.000 neprijateljskih jedinica
Murderous Traits
24.06.2020 u 09:43 sati

Kao prvi porazili 25.000.000 neprijateljskih jedinica
Murderous Traits
09.05.2020 u 09:10 sati

Kao prvi porazili 5.000.000 neprijateljskih jedinica
Crazy mainmix
05.04.2020 u 06:13 sati

Kao prvi porazili 10.000 neprijateljskih jedinica
Redo
24.01.2020 u 21:17 sati

Dnevne nagrade od 2021-01-18

Napadač dana
MAD X

Branitelj dana
Ime igrača skriveno

Oslonac dana
Ime igrača skriveno

Pljačkaš dana
MAD X

Pljačkaš dana
MAD X

Velika sila dana
Walk With Me