หอเกียรติยศ - เวิลด์ 112

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
The Sleepless Elite
วันที่ 15.08.2020 เวลา 04:18

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Redo
วันที่ 25.06.2020 เวลา 20:17

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Crazy mainmix
วันที่ 01.04.2020 เวลา 07:51

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Redo
วันที่ 03.03.2020 เวลา 08:13

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Your Side -TH-
วันที่ 23.01.2020 เวลา 06:50

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
The Sleepless Elite
วันที่ 16.08.2020 เวลา 00:50

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
The Sleepless Elite
วันที่ 30.06.2020 เวลา 20:33

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
Crazy mainmix
วันที่ 08.03.2020 เวลา 15:50

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
BremoKov
วันที่ 27.01.2020 เวลา 16:00

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
Murderous Traits
วันที่ 24.06.2020 เวลา 09:43

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
Murderous Traits
วันที่ 09.05.2020 เวลา 09:10

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
Crazy mainmix
วันที่ 05.04.2020 เวลา 06:13

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Redo
วันที่ 24.01.2020 เวลา 21:17

รางวัลประจำวันจาก 2020-10-30

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
The Sleepless Elite

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
The Climb

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
Sgt@Arms

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน